Wilt u dit jaar nog extra terugbetalen (aflossen) op uw hypotheek?  Dat kan. Als u dit uiterlijk 10 december doet, ziet u dit terug in uw jaaropgave en vooringevulde belastingaangifte over 2018. Doet u dit later, moet u dit zelf invullen op uw aangifte.

  • Heeft u uiterlijk op 10 december een bedrag naar onze rekening overgemaakt? Dan wordt het nog verwerkt op de jaaropgave over 2018. Voorwaarde is wel dat het bedrag  dat u overmaakt minimaal 2,1 keer groter is dan het bedrag dat u normaal per maand betaalt. Betaalt u elke maand € 1000,- rente + aflossing? Dan moet u minimaal € 2.100,- overmaken.
  • Een bedrag dat na 10 december op onze rekening staat, ziet u terug op de jaaropgave over 2019. Dat geldt ook voor bedragen die wel voor 10 december betaald zijn, maar lager zijn dan 2,1 keer het maandbedrag dat u normaal betaalt.

Als u uiterlijk 31 december extra aflost, telt dit mee in 2018. Heeft u dit jaar al extra afgelost? Check dan wel even  of u nog boetevrij mag aflossen.

Een voorschot op uw aflossing voor 2019?
Het is helaas niet mogelijk om in 2018 alvast af te lossen voor 2019. Aflossen voor 2019 kan vanaf 1 januari 2019. Als u dat wilt, kunt u het hele bedrag dat u in 1 jaar mag aflossen in 1 keer betalen.

Bron: Woonfonds hypotheken. 01-11-2018