Basispakket zorgverzekering uitgebreid in 2019

Het basispakket van de zorgverzekering – het deel waar iedereen ook zonder aanvullende zorgverzekering gewoon voor verzekerd is – wordt in 2019 aangepast. Paracetamol, vitaminen en mineralen worden niet langer vergoed, maar er zijn ook enkele vergoedingen die vanaf 1 januari 2019 wel binnen het basispakket vallen. Wat deze vergoedingen zijn, lees je hier.

Het verplichte eigen risico is in 2019 opnieuw €385,-. Dit betekent dat je voor vrijwel alle zorg die binnen het basispakket valt de eerste €385,- uit eigen zak betaalt, de overige kosten worden gedekt door je zorgverzekeraar. Het basispakket wordt vanaf 2019 met drie vergoedingen uitgebreid, namelijk:

1. Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) vergoeding

De gecombineerde leefstijl interventie, kortweg GLI, is bedoeld voor mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht. De GLI richt zich op het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl. Er wordt gewerkt aan een gezond eetpatroon en meer beweging, maar ook wordt geleerd hoe je ervoor zorgt dat deze gezonde leefstijl blijvend is. Een GLI-programma duurt 2 jaar en bestaat uit een behandelfase en een onderhoudsfase.

2. Zittend ziekenvervoer vergoeding

In 2018 wordt alleen het zittend ziekenvervoer vergoed als je een behandeling moet ondergaan. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze vergoeding ruimer en kunnen patiënten ook gebruikmaken van zittend vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles als deze samenhangen met de behandeling. Vervoer per ambulance valt hier niet onder.

3. Oefentherapie bij COPD vergoeding

Nu moet je de eerste 21 behandelingen oefentherapie bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) zelf betalen. Ook daar komt vanaf 1 januari 2019 verandering in: vanaf volgend jaar wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt: in het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70, in de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Bron: finfin van Adfiz

crossmenu