U wilt een huis kopen en hebt dé ideale woning gezien. Het liefst zet u meteen uw handtekening. Vrienden van u zijn iets minder enthousiast. Zij vinden dat u in ieder geval de bouwkundige keuring moet afwachten. U twijfelt. Zo’n keuring kost tussen de € 300 en € 500 kosten. Kan het echt niet zonder?

Gericht onderzoek naar onderhoud

Een bouwkundige keuring geeft inzicht in mogelijke gebreken en achterstallig onderhoud van een huis. Dit geldt niet alleen voor oudere huizen. Ook bij nieuwere woning kan hier sprake van zijn. Een deskundige voert de keuring uit. Hij onderzoekt de woning van binnen en buiten. Bijvoorbeeld de staat van de fundering, het dak en de gevel.

Verborgen gebreken van een huis opsporen

Er kunnen verschillende verborgen gebreken zijn, die u op het eerste gezicht niet opvallen. Zo kan de ondervloer verzakt zijn door houtworm. De zoldervloer blijkt instabiel of het riool onder uw huis zakt weg en moet vervangen worden. Andere nare verassingen zijn asbest in het plafond of verrotte kozijnen. Met een huis kan er van alles mis zijn wat u niet ziet bij een bezichtiging.

Reparatie van deze verborgen gebreken brengt de nodige kosten met zich mee. Die lopen hard op. Zeker als het om ingrijpende zaken als een instabiele vloer gaat. Kosten die u niet had verwacht en begroot. Dan is een bouwkundige keuring een goede optie.

Reparatiekosten bouwkundig rapport

Met een bouwkundige keuring geeft de deskundige u een inschatting van de kosten voor reparatie en herstel. Zo weet u welke onderhoudskosten u nu en in de toekomst kunt verwachten. De uitslag wordt samengevat in het bouwkundig rapport. Dit rapport geeft een beschrijving van elk onderdeel van het huis. Ook plaatst de deskundige foto’s van bouwtechnische gebreken.

Zekerheid over uw aankoop

De meeste kopers laten een bouwkundige keuring pas uitvoeren als zij zelf vermoeden dat er iets mis is. Toch is zo’n keuring voor iedere huizenkoper zinvol. Het geeft u vooraf zekerheid over mogelijke onderhoudskosten. Ook bij een nieuwer huis. Mogelijk is er meer nodig dan een nieuwe verflaag.

Uw eigen onderzoeksplicht

Voorkomen is beter dan genezen. Met een bouwkundig rapport voldoet u als koper aan uw onderzoeksplicht. Dit is de plicht om onderzoek te verrichten naar de staat van het huis. De beste manier om dit te doen is met een bouwkundige keuring. De kans is kleiner dat u zelf verantwoordelijk bent wanneer achteraf gebreken aan het licht komen.

Het advies van uw vrienden is verstandig. Het bouwkundig rapport is niet gratis, maar u weet beter waar u aan toe bent. Bovendien is een bouwkundige keuring vaak verplicht bij het afsluiten van een hypotheek. In dat geval zijn de kosten van de keuring fiscaal aftrekbaar. Koopt u een huis waar veel aan gedaan moet worden, is een bouwdepot mogelijk interessant voor u. Meer informatie over hypotheken vindt u hier.

Lees ook:

De markt van koopwoningen trekt fors aan. Bestaande koopwoningen zijn in januari van dit jaar 4,1 % duurder geworden ten opzicht van een jaar geleden. Ook het aantal kooptransacties stijgt. In januari van dit jaar was het aantal transacties 26 % hoger dan in januari 2015. Deze stijging is het gevolg van het zich herstellende consumentenvertrouwen in combinatie met een aanhoudend lage rente.

Te weinig huurwoningen; kopen wordt aantrekkelijker
De positieve ontwikkelingen op de markt van koopwoningen worden verder versterkt door de gang van zaken op de markt van huurwoningen. In de vrijesectorhuurwoningen is een groot tekort aan huurwoningen ontstaan. Het gevolg hiervan is, dat de huurprijzen voor deze woningen sterk stijgen. In het laatste kwartaal van 2015 zijn deze huren met 5 % gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Ook in de sociale sector is er een groot tekort aan huurwoningen. Op deze gespannen markt wordt het voor steeds meer mensen, die in andere tijden een woning zouden huren aantrekkelijker om een woning te kopen.

Opletten voor overkreditering
De huidige rente is historisch laag. Echter, deze lage rente heeft ook het risico, dat consumenten meer of grotere leningen aangaan die op lange termijn onverstandig kunnen zijn, want in de toekomst zal deze rente weer stijgen. Het risico bestaat dat, wanneer de rente stijgt, consumenten hun maandelijkse lasten niet meer kunnen dragen. Kunnen deze lasten nog nét wel gedragen worden, dan dreigt het gevaar, dat er onvoldoende ruimte is voor andere belangrijke reserveringen zoals de oudedagsvoorziening.

Woonlasten huiseigenaren kunnen nu al lager uitvallen
Recent onderzoek van SNS wijst uit, dat twee derde van de Nederlandse huizenbezitters met een hypotheek van vóór 2013 op dit moment een hogere hypotheekrente betaalt, dan de actuele rentestand. Opvallend is, dat de helft van deze groep huiseigenaren geen enkele actie onderneemt om een lagere rente te krijgen. Veel mensen reageren niet, omdat zij denken dat altijd een boeterente verschuldigd is. Dit is echter niet het geval. Veel banken geven bij voorbeeld een lagere rente, wanneer de waarde van de woning hoger is, dan de resterende hypotheekschuld. Maar ook wanneer er wel boeterente moet worden betaald, dan kan deze vaak in het nieuwe lening bedrag worden opgenomen, waardoor meteen lagere woonlasten worden verkregen.

Advies loont
Of het nu gaat om de vraag of het beter is om te huren of te kopen, het bepalen van een verantwoord lening bedrag, of de vraag of de bestaande woonlasten verlaagd kunnen worden, dan is het altijd verstandig om hierover een advies in te winnen bij een onafhankelijk financieel adviseur. Ons kantoor is onafhankelijk. Dit wil zeggen dat geen enkele verzekeringsmaatschappij of bank invloed heeft op de inhoud van onze adviezen. Hierdoor kunnen wij altijd die adviezen geven, waarvan wij op grond van de feiten denken dat die voor de betreffende klant het meest passend zijn.

Wilt u dus informatie rondom het huren of kopen van een woning of hebt u vragen over uw bestaande hypotheek, neemt u dan contact op met ons kantoor. Aan de hand van uw woonwensen en uw financiële situatie kunnen wij u adviseren over verantwoorde en betaalbare hypotheeklasten, over uw huidige hypotheeklasten in relatie tot de actuele rentestand, over de hypotheekvorm, over de duur van de rentevaste periode en over speciale voorwaarden en mogelijke risico’s.

crossmenu